REGISTEREN | 中文 | BM

MTOWN RM15 BONUS UPGRADE (SLOT)

BAGAIMANA MENUNTUT?

 

MTOWN RM15 BONUS  (SLOT)

 • Promosi ini ditawarkan kepada semua ahli-ahli MTOWN88 .

 • Bonus rm15 Mtown akan diberikan kepada ahli yang layak pada 15hb setiap bulan pada jam 10 pagi.

 • Ahli hanya perlu mendepositkan sekurang - kurangnya dua deposit dalam had minimum bulan lepas untuk layak mendapat bonus RM15 .

Contohnya: Bonus bulan ini adalah berdasarkan deposit bulan lepas.
 

 • Pemain yang berlayak boleh menuntut bonus ini dengan menghubungi kami di Whatsapp, Wechat atau Livechat.

 • Jumlah kredit hendaklah minimum MYR50 untuk dikeluarkan.

 • Setiap pemain hanya dibenarkan untuk memiliki satu MTOWN88 akaun sahaja, Jika kami mendapati pemain mempunyai lebih daripada satu akaun di MTOWN88 , ( Jikalau pelanggan betul¬betul hendak membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT kami, beritahulah kami sebabnya dan kami akan cuba membantu anda). Jika tidak MTOWN88 mempunyai hak untuk menamatkan akaun ini dan kredit di dalam akan dibekukan. Tindakan yang sepatutnya akan diambil terhadap akaun¬akaun ini. Mohon ambil perhatian.

 • Promosi Terma dan Syarat Umum dikenakan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • MTOWN88 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • MTOWN88 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • MTOWN88 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.