REGISTEREN | 中文 | BM

50% Rekomen Bonus

BAGAIMANA MENUNTUT?

 • Promosi ini dibuka untuk semua ahli-ahli MTown88.
 • Anda boleh mendapatkan 50% bonus rekomen daripada jumlah deposit yang dibuat pada kali pertama oleh kawan anda. Maxima Bonus yang boleh didapat dari setiap kawan adalah MYR 100.
 • Anda perlu memberikan nama penuh kawan anda, telefon nombor kepada Khidmat Pelanggan kami melalui livechat , wechat atau whatsapp untuk pengesahan sebelum kawan anda buat deposit pertama. Anda hanya boleh menuntut bonus ini satu kali sahaja dari setiap kawan yang diajak.
 • Kawan-kawan cuma hanya boleh menuntut promosi-promosi 100% FIRST TIME DEPOSIT BONUS,5% EXTRA BONUS, atau NO CLAIM BONUS.
 • WINOVER untuk promosi ini sebelum membuat pengeluaran duit adalah x3 KALI
 • Contohnya:
  • Deposit Kali Pertama yang dibuat oleh kawan = MYR100
  • Bonus Rekemen = MYR 50
  • WINOVER yang diperlukan = MYR 50 x 3= MYR150
 • Jika anda mempunyai mana-mana tempat yang tidak diketahui, anda boleh mencari Pegawai Khidmat Pelanggan kami di livechat , wechat atau whatsapp .
 • Promosi ini kecuali pemegang bank terpakai sendiri untuk mendeposit boleh menuntut bonus yang disyorkan.
 • Kedua-dua pihak perlu mempunyai 4 rekod deposit untuk diluluskan untuk menerima bonus rujukan.
 • Kaedah deposit lain tidak dibenarkan untuk menuntut bonus yang disyorkan.
 • Promosi ini hanya untuk satu orang , satu member akaun , satu orang dalam keluarga , satu alamat tinggal,satu emel address , satu bank akaun , dan satu ip address sahaja.
 • Bonus yang dituntut tidak boleh digabungkan dengan sebarang deposit dan promosi lain yang sedia ada.
 • Setiap pemain hanya dibenarkan untuk memiliki satu MTown88 akaun sahaja, Jika kami
 • mendapati pemain mempunyai lebih daripada satu akaun di MTown88,( Jikalau pelanggan betul-betul hendak membuka lebih daripada satu akaun, sila membuat pertanyaan di LIVECHAT kami, beritahulah kami sebabnya dan kami akan cuba membantu anda). Jika tidak Mtown88 mempunyai hak untuk menamatkan akaun ini dan kredit di dalam akan dibekukan. Tindakan yang sepatutnya akan diambil terhadap akaun-akaun ini. Mohon ambil perhatian.
 • MTown88 berhak untuk mengubah atau menamatkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
 • Terma dan Syarat dikenakan.

Promosi Tema & Syarat Umum

 • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
 • MTOWN88 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
 • MTOWN88 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
 • MTOWN88 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
 • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.